Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności.
OK, zgoda

tel. 504 734 478
biuro@travelito.pl
Warszawa, ul. Cybisa 4, lok U3

Wypożyczalnia TRAVELITO - formularz rezerwacji - Warszawa

Formularz rezerwacji

Formularz służy przede wszystkim do rezerwacji w wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym. W innym przypadku zalecamy kontakt telefoniczny.
Na rezerwacje staramy się odpowiadać w ciągu 12 godzin. Jeśli odpowiedź do tego czasu nie przyszła, prosimy o sprawdzenie SPAMU. Minimalny okres wypożyczenia w weekend: 2 dni. Od poniedziałku do czwartku wypożyczamy sprzęt na jednodniowe testy.
Opłaty za dany dzień wypożyczenia sprzętu nie pobieramy, gdy nastąpi to po godz. 17.00. Okres wypożyczenia liczony jest wtedy od kolejnego dnia. A jeśli sprzęt zostaje zwrócony przed godziną 12.00, to ten dzień nie wlicza się również do okresu wypożyczenia.


Wynajmujący zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych Najemcy jest Travelito Piotr Ciborowski, ul. Pod Strzechą 8/12, 02-798 Warszawa, NIP 952 180 75 08. Dane osobowe są przetwarzane w celu rezerwacji sprzętu turystycznego. Podanie ich przez Najemcę jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania uniemożliwi rezerwację sprzętu turystycznego.
Najemca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Najemca może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@travelito.pl