TRAVELITO - wypożyczalnia i sklep - sprzęt turystyczny dla dzieci - zasady


Regulamin wypożyczalni Travelito


Aby wypożyczyć sprzęt przydatny w podróży z dziećmi należy przedstawić 2 dokumenty ze zdjęciem, zostawić kaucję zwrotną w wysokości:


Kaucja
500 zł

Kaucja
300 zł

Kaucja
200 zł

Kaucja
150 zł

Kaucja
100 zł

Kaucja
50 zł

przyczepki rowerowe
Thule Cross Thule Lite,
Burley Solo
Cougar, NC, Encore, Croozer, Qeridoo Weehoo,
Croozer Dog
- -
przyczepki narciarskie
- NC Explorer,
Burley Solo
Burley Encore,
Chariot Cougar
- - -
nosidełka
turystyczne

- - - Deuter - -
foteliki rowerowe
- - - - Thule,
Bobike
-
akcesoria dziecięce
- - - - Maxi Cosi,
Coneco Apollo
kamizelka
sprzęt wspinaczkowy
- - - - crashpady,
raki, via ferrata
uprzęże
wspinaczkowe

a także wpłacić całą kwotę za wynajem. Przyjmujemy tylko płatność gotówką. Potwierdzeniem transakcji jest umowa najmu, którą podpisujemy po kilkuminutowym instruktażu, jak użytkować wypożyczany sprzęt.


Zapraszamy do rezerwacji przy pomocy formularza rezerwacji, drogą mailową bądź telefonicznie. Po uzyskaniu potwierdzenia dostępności sprzętu w danym terminie, aby rezerwacja została potwierdzona, należy wpłacić zaliczkę (opłatę rezerwacyjną) w wysokości 50 zł na konto bankowe: mBank 79 1140 2004 0000 3202 7491 9056. Anulowanie rezerwacji musi nastąpić nie później niż 5 dni przed wypożyczeniem (zaliczka zostanie zwrócona). Potem w przypadku nieodebrania sprzętu opłata rezerwacyjna przepada.


Wypożyczenie sprzętu po południu (po godzinie 17stej) powoduje, że za ten dzień opłata nie jest pobierana. Okres wypożyczenia liczymy wtedy od dnia następnego. Podobnie, nie wliczamy do okresu wypożyczenia dnia zwrotu sprzętu, jeśli został on oddany przed godziną 12stą. Kwoty za wypożyczenie w żadnym przypadku nie podlegają zwrotowi. Chęć przedłużenia należy niezwłocznie przedstawić telefonicznie wypożyczalni.


W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie za każdy dzień pobiera się karę umowną w wysokości 50 zł (za nosidełka i przyczepki rowerowe) bądź 30 zł za pozostałe sprzęty. Kwota ta zostanie potrącona z kaucji. W przypadku zwrotu brudnego sprzętu naliczona zostaje opłata od 15 do 50 zł na czyszczenie. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia sprzętu osoba wypożyczająca zobowiązana jest do odkupienia takiego samego modelu w przeciągu 14 dni. W przeciwnym razie przepada kaucja, a wypożyczalnia nie wyklucza dalszych roszczeń.


Minimalny okres wypożyczenia w weekendy to 2 dni. Od poniedziałku do czwartku wypożyczamy sprzęt na jednodniowe testy.


Administratorem danych osobowych Najemcy jest Travelito Piotr Ciborowski, ul. Pod Strzechą 8/12, 02-798 Warszawa, NIP 952 180 75 08. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy najmu sprzętu turystycznego. Podanie ich przez Najemcę jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie umowy najmu sprzętu turystycznego. Najemca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Najemca może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@travelito.pl